Wat te doen bij afwezigheid ?

Indien de afwezigheid niet vooraf werd aangekondigd aan de leerkracht steeds de leerkracht verwittigen voor 9u ’s morgens!

Via Smartschool een bericht naar de desbetreffende klasleerkracht.

Het wettigen van afwezigheden gebeurt zo snel mogelijk, door het doktersbriefje of Z-briefje mee te geven in de agenda. De leerkracht zal nog een herinnering in de agenda noteren. Maar indien het briefje niet binnen de 14 dagen in orde is, zal er een B-code worden genoteerd (ongewettigde afwezigheid)

De volledige regeling betreffende de wettiging van afwezigheden vind je in het schoolreglement.