Schooluren:

De school begint elke dag om 8u45 en eindigt om 15u20.
Op woensdag verlaten we de school om 11u40.
Vanaf 8u00 is er toezicht op school.

Voor kinderen, die vroeger dan 8u00 op school komen of na 15u35 opgehaald worden, is er voor- en naschoolse opvang voorzien.

De dagindeling is als volgt:

08u45: start nieuwe schooldag

  • 08u45 tot 10u25: les
  • 10u25 tot 10u40: speeltijd
  • 10u40 tot 12u20: les
  • 12u20 tot 13u30: middagmaal en speeltijd
  • 13u30 tot 15u20: les

15u20: de school is uit

11u40: de school is uit op woensdag