Hardwerkende mieren

Juf Sofie
3e leerjaar

In de lagere school volgend de leerkrachten hun klas 2 jaar op (per graad)

We starten ’s morgens met 5 minuten takentijd en een korte kring.

Deze kring wordt geleid door een gespreksleider. De verslaggever zorgt dan weer voor een korte neerslag. Hier krijgen we de ruimte om nieuwsjes te vertellen.

Daarna beginnen we aan de plannetjestijd. Een eigen projectje of onderzoekje wordt uitgewerkt. Als ons werk klaar is, kunnen we ons werk met veel trots voorstellen tijdens de presentatieronde.

Vervolgens gaan we aan de slag tijdens de werktijd. We werken aan onze werkjes van het contractwerk. Dit wordt opgesteld per niveau. We plannen naar eigen keuze onze werkjes in en vragen hulp als we het nodig hebben.

Ook instructies van rekenen en taal komen aan bod. We beginnen samen aan de instructietafel en splitsen ons op voor de inoefening. Sommige kinderen werken zelfstandig en anderen hebben graag nog wat extra begeleiding.

Na een geweldige speeltijd in ons bos, komen we toe aan lezen en duowerk. Tijdens dit duowerk ontdekken we opdrachtendozen. We werken deze helemaal uit en laten op het einde zien of we de leerstof begrijpen en kunnen toepassen. We verdienen een diploma als alle doelstellingen werden bereikt.

We ronden onze dag af met een afsluitkring en kijken terug op onze dag: wat was het mooiste van de dag? Wat hebben we geleerd? Hoe voelden we ons vandaag?

Tussendoor wordt er ook aan het automatiseren van de leerstof gewerkt: de tafels herhalen, spellingsregels toepassen en lezen in groep.

Op het einde van de week plannen we een klasraad in. Hier kunnen pluimen, voorstellen en klachten besproken worden. We hechten veel belang aan respect voor elkaar. Waardoor we constructief onze meningen proberen te verkondigen en naar oplossingen gaan zoeken. Zo heeft iedereen er een goed gevoel bij.