Schoolkosten, maximumfactuur en bijdrageregeling in het kleuter- en lager onderwijs

Wat is gratis?

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen bijdrage voor vragen.

Er bestaat een officiële lijst van kosteloze materialen.

Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 schooljaar in het lager onderwijs (om de eindterm te bereiken). Dit is in het Toverbos in het 6de leerjaar.

Bijdrage van de ouders

Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarnaast kunnen scholen ook andere diensten aanbieden.

Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. Daarvoor bestaan regels. De regels verschillen volgens de aard van de uitgaven: de maximumfactuur en de bijdragelijst.

Scherpe maximumfactuur: voor materialen en activiteiten

Wat valt eronder?

  • Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen…
  • Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist welk materiaal, je kan niet zelf naar een goedkoper alternatief zoeken:
    • Je moet het materiaal op school aankopen.
    • De school vraagt specifiek materiaal, zoals een bepaald tijdschrift of een bepaald type  map. (die kan je vinden op de benodigdhedenlijst)

Hoe hoog?

Voor dat soort kosten kan de school een maximumbedrag per schooljaar aan jou doorrekenen. Dat maximumbedrag is de ‘scherpe maximumfactuur’.  Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur – schooljaar 2019-2020

Niveau Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur
Kleuters 45 euro
Lager onderwijs 90 euro

Minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen

Wat valt eronder?

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen. Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

Hoe hoog?

In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan ouders van kleuters geen bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op meerdaagse uitstap mogen gaan. In de praktijk doen heel weinig scholen dat.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

Geïndexeerd bedrag van de minder scherpe maximumfactuur: 

Aan het einde van het lager onderwijs bedraagt de minder scherpe maximumfactuur:

In het schooljaar 2019-2020: 440 euro

Bijdrageregeling voor andere diensten

Waarover gaat het?

Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod of lessen Frans na schooltijd … Dat zijn zaken waarvan je naar eigen keuze al dan niet gebruik maakt.

Een vraag of een klacht?

Wil je een bepaald probleem aankaarten, bespreek dat dan met de directeur of met de oudervertegenwoordiger in de schoolraad.

Betaalmoeilijkheden?

Vraag de school om een individueel betalingsplan, als dat een hulp voor je kan zijn.

Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds. Dan springt de school in als ouders niet alles betaald krijgen.

Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of je in aanmerking komt.

In een aantal gemeenten en steden kan je een kansenpas aanvragen.  Met die pas kan je kind goedkoper deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Vraag meer informatie aan je school of de sociale dienst van je stad of gemeente.

Klachten

Als je aangerekende schoolkosten te hoog of onterecht vindt, dan kan je daar een vraag over stellen of een klacht neerleggen bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.