Slimme Vossen

Juf Sofie C
6e leerjaar

In de lagere school volgend de leerkrachten hun klas 2 jaar op (per graad)

De laatste spurt naar het middelbaar

De laatste spurt naar het middelbaar… nog 2 jaar alles uit de kast halen om ons klaar te stomen voor de grote stap.
Maar wat houdt dat nu precies in?

Leren leren en zelfstandig werken, zelf op zoek gaan naar oplossingen en antwoorden op onze vragen…

En hoe doen we dit? Door samen te werken, op onderzoek te gaan, te beleven en te delen met elkaar.

Elke dag zit vol leermomenten. Te beginnen in onze kring. Daarin overlopen we het weer, kijken we email en post na, bespreken we onze plannen van de dag en vertellen we elkaar wat ons bezighoudt.

We leren zoveel mogelijk vanuit onze eigen ervaringen en belevingen.

In de voormiddag zijn we vooral bezig met Wiskunde, Frans en Nederlands.

In de namiddag zijn de muzische vakken aan de beurt en werken we rond wereldoriëntatie.

Onze eigen ideetjes werken we uit in de plannetjestijd en tijdens presentatiemomenten tonen we aan onze klasgenoten wat we ontdekt hebben.

In duo’s werken we rond bepaalde thema’s en werken we samen aan de klastaken.

Zo verdelen we het werk in onze kleine maatschappij.

In het zesde leerjaar gaan we op zoek naar onze talenten en leren we sterk in onze schoenen staan om een studiekeuze te maken wanneer we de grote sprong wagen!

Daarom is het ook belangrijk dat we een fijne klassfeer hebben waarin we onze mening op een fijne manier kunnen uitdrukken. Onze wekelijkse klasraad helpt ons daarbij.

Elke dag sluiten we onze dag met een afsluitkring. Zo kunnen we vertellen wat we leerden, ontdekten en willen onthouden. Daarin kunnen we ook zeggen hoe we ons voelen.

Want hoe leren we het best? Wanneer we ons goed in ons vel voelen…