Engagement

In een Freinetschool is er sprake van een positief engagement tussen ouders en leerkrachten in het belang van onze kinderen.

Samen zorgen ouders en leerkrachten voor een positief leef- en leerklimaat om de leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind, deze gedeelde verantwoordelijkheid vraagt een vlotte communicatie tussen beide partijen. We gaan er vanuit dat we kunnen leren van elkaar, de ouders van de school alsook de school van de ouders.

Engagement is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Naar het Toverbos gaan hoort een bewuste keuze te zijn. Ouders dragen in het Toverbos hun steentje bij aan het ‘samen school maken’: ondersteunend, adviserend maar niet beleidsmatig  beslissend of sturend. Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van onze school aanzienlijk verhoogd als elke ouder, waar mogelijk, zijn persoonlijke kwaliteiten voor een stukje inzet ten voordele van de kinderen. Zo kunnen we onze kinderen zowel inhoudelijk als materieel van een rijke leeromgeving voorzien.

Tijdens de schooluren rekenen we bij bepaalde activiteiten graag op de medewerking van ouders. Denk bijvoorbeeld aan: begeleiding bij uitstappen, hulp bij ateliers, … de leerkrachten blijven echter wel instaan voor de pedagogische kant, zij vragen de ouders om hen bij bepaalde taken te ondersteunen.

Werkgroepen

De verschillende werkgroepen bestaan uit een aantal ouders, grootouders, … en soms 1 of meerdere mensen van het team. Afhankelijk van de werkgroep vergaderen en plannen zij hun activiteiten.

Openheid

De ouderraad, het Toverboscomité en de verschillende werkgroepen werken in volledige openheid. Het verslag van de ouderraad wordt gemaild naar iedereen. Ook de verslagen van het Toverboscomité en werkgroepenoverleg worden gemaild naar alle aanwezigen. Je kan dit verslag ook steeds  aanvragen.

Oproep

Wil je je inzetten voor een bepaalde werkgroep?

Laat dit dan zeker weten aan Lynn. Alle hulp is welkom! Samen maken we school.

Begeleiding bij uitstappen

Freinetschool het Toverbos is erg blij dat we bij uitstappen en activiteiten hulp krijgen van ouders. We stellen dit enorm op prijs! Bedankt!

Om deze samenwerking steeds gestroomlijnd te laten verlopen, stelden we onze verwachtingen op papier. Als begeleider heb je een constante verantwoordelijkheid gedurende de hele activiteit. Als ouder kan je geen andere (eigen) kinderen (buiten de leerlingen van de klas) meenemen tijdens je begeleiding van een  activiteit. We vragen de ouders op tijd te zijn voor de briefing (meestal een 10 min voor de activiteit) Als je tijdens de briefing een aantal kinderen toegewezen krijgt, draag je daar gedurende de hele activiteit zorg voor. Wanneer er met auto’s gereden wordt, is het erg belangrijk dat steeds alle verkeersregels gerespecteerd worden! Tevens dienen alle kinderen een autogordel te dragen. Op voorhand is er een kopie van je rijbewijs, verzekeringspapieren en groene kaart gemaakt. We hanteren steeds de regel ‘samen uit, samen thuis’. De leerkracht geeft signaal wanneer er samen vertrokken kan worden. Zo blijft de leerkracht steeds een overzicht behouden. Ook na de activiteit keren alle kinderen samen terug naar school.  Op uitstap respecteren we steeds de afspraken en regels van onze school (ook ivm voeding). Tijdens de pauzes (wc-bezoek, koeken-en fruittijd, middageten,…) proberen de ouders alle kinderen te helpen. Als we ook de praktische taken (laarzen uitdoen, handen wassen,…) samen opnemen, is alles snel klaar.

We kijken uit naar een mooie samenwerking.